El-sertifikater

Sist endret 22.12.2011

Innføring av elsertifikater i Norge fra 01.01.2012
Stortinget har vedtatt at Norge skal inngå i en felles elsertifikatordning med Sverige, blant annet som et ledd i oppfølgingen av EUs fornybardirektiv.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er ansvarlig for elsertifikatsystemet i Norge, og samarbeider med Energimyndigheten i Sverige om det felles norsk-svenske elsertifikatmarkedet.

Nedenfor er det listet opp noen eksempler på priser. Dette kan endres ut fra innkjøpspris på elsertifikater.

Årstall Kvoteplikt Øre/kWh Total kostnad v/forbruk 20.000 kWh
2012  3 % 0,6  Kr 120,- pr år
2013  4,9 % 1,2  Kr 240,- pr år
2020  19,7 % 4,7  Kr 940,- pr år
2030  9 % 2,7  Kr 540,- pr år
2035  0,9 % 1,2  Kr 240,- pr årPrisen på el-sertifikater kan variere ut fra innkjøpsprisen.

 

Elsertifikatprisen vil kunne endres fra måned til måned på spotprisavtalene.

For alle faste avtaler og variabel kraftpris vil elsertifikatet være inkludert i prisen.

Vi ønsker å poengtere at elsertifikat-ordningen er et statlig pålegg.


For mer informasjon om elsertifikater se : http://www.nve.no/no/Kraftmarked/Elsertifikater/

uiqt|wBs}vlm{mv|mzm|Hpmtomtivl{szin|5vwG{}jrmk|E pq{,97muiqt,97pi{,97xi{{ml,97iv,97]vzmoq{|mzml,97%vmz{qwv,97wn,97MuiqtMvkwlmz,97j%y,97Umzqlq}us}vlm{mv|mzm|Hpmtomtivl{szin|5vw