El-sertifikater

Sist endret 22.12.2011

Innføring av elsertifikater i Norge fra 01.01.2012
Stortinget har vedtatt at Norge skal inngå i en felles elsertifikatordning med Sverige, blant annet som et ledd i oppfølgingen av EUs fornybardirektiv.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er ansvarlig for elsertifikatsystemet i Norge, og samarbeider med Energimyndigheten i Sverige om det felles norsk-svenske elsertifikatmarkedet.

Økt kvoteplikt på el sertifikater gir en liten økning i strømpris for våre kunder i 2013
Kvoteplikten øker fra 3 % i 2012 til 4,9 % i 2013. Den vil være på sitt høyeste nivå i 2020 med 18,3 %, se nedenfor er listet opp noen eksempler.

Årstall Kvoteplikt Øre/kWh Total kostnad v/forbruk 20.000 kWh
2012  3 % 0,60  Kr 120,- pr år
2013  4,9 % 1,2  Kr 240,- pr år
2020  18,3 % 3,66  Kr 732,- pr år
2030  11,2 % 2,24  Kr 488,- pr år
2035  1,8 % 0,36  Kr 72,- pr årPrisen på el-sertifikater kan variere mye. I eksemplet ovenfor har jeg tatt utgangspunkt i dagen priser.


Fra 01.01.2014 vil kostnaden på elsertifikater være på 1,6 øre/kWh.

For produktet E-spot vil elsertifikat være inkludert i påslaget, som blir 2,7 øre/kWh. For produktet Helgelendingen vil det faste månedsbeløp reduseres til kr. 39,- og det legges på 1,6 øre/kWh fra 01.01.2013.

Elsertifikatprisen vil kunne endres fra måned til måned på spotprisavtalene.

For alle faste avtaler og variabel kraftpris vil elsertifikatet være inkludert i prisen.

Vi ønsker å poengtere at elsertifikat-ordningen er et statlig pålegg.


For mer informasjon om elsertifikater se : http://www.nve.no/no/Kraftmarked/Elsertifikater/

uiqt|wBs}vlm{mv|mzm|Hpmtomtivl{szin|5vwG{}jrmk|E pq{,97muiqt,97pi{,97xi{{ml,97iv,97]vzmoq{|mzml,97%vmz{qwv,97wn,97MuiqtMvkwlmz,97j%y,97Umzqlq}us}vlm{mv|mzm|Hpmtomtivl{szin|5vw